Welke garantie heb ik op een product?

Op bijna alle producten krijgt u garantie. Vaak biedt een verkoper u tegen een extra bedrag boven op de koopsom een aanvullende garantie aan. Dit is vaak in de vorm van een serviceverzekering. U doet er als koper verstandig aan goed te overwegen wat u hierdoor extra krijgt boven op de wettelijke rechten die u al heeft.

De serviceverzekering biedt misschien niet veel meer dan u als koper al aan wettelijke rechten heeft. De garantie is namelijk niet afgelopen op het moment dat de garantieperiode verstreken is.

Garantieperiode
De garantieperiode hangt samen met de levensduur die u redelijkerwijs van een product mag verwachten. Verder is het belangrijk dat de garantie op duidelijke en begrijpelijke wijze uw rechten of vorderingen beschrijft. Ook moet de garantie de naam en het adres van de verkoper of de producent vermelden en de duur en het gebied waarvoor de garantie geldt.

Fabrieksgarantie
U kunt garantie krijgen van de fabriek of van de verkoper. Omdat u met de fabrikant geen overeenkomst hebt gesloten, is deze vrij om aan de garantie allerlei beperkingen te verbinden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u wel arbeidsloon moet betalen als een product met garantie moet worden gerepareerd.

Overdragen garantie
De verkoper mag in de koopovereenkomst bepalen dat de garantie die hij aan u als koper heeft gegeven, niet kan worden overgedragen aan iemand anders. Dit betekent dat wanneer u garantie heeft gekregen op een bepaald product en u verkoopt dit product aan iemand anders, de garantie niet overgaat op de persoon aan wie u het product verkoopt.

Fabrieks- of verkopergarantie
Garantie kan gegeven worden door zowel de fabrikant als door de verkoper. Het is aan te raden om bij problemen altijd eerst naar de verkoper te stappen; hij is degene met wie u de (koop)overeenkomst gesloten hebt. Omdat u met de fabrikant geen overeenkomst heeft gesloten, kan deze aan de garantie allerlei beperkingen verbinden. Bijvoorbeeld dat het arbeidsloon bij een reparatie voor uw eigen rekening komt. Deze kosten moet u dan weer bij de verkoper proberen te verhalen.

Wettelijke garantie
U heeft wettelijk gezien altijd recht op een deugdelijk product. Aan deze rechten kan een extra garantie nooit afbreuk doen. Ook als u gebruik maakt van de fabrieks- of verkopergarantie, behoudt u uw rechten volgens de wet. Er is in Nederland geen wettelijk garantie termijn van 2 jaar.

Voordeel
Toch biedt een garantie nog wel een voordeel (bovenop het wettelijk recht op een goed product). Bij een product zonder garantie moet u bij problemen zelf aannemelijk maken dat er al iets aan mankeerde toen u het kocht en dat u het probleemniet zelf veroorzaakt heeft.

Zit er wel garantie op en komt u er in de garantieperiode achter dat het product niet deugt, dan moet de garantieverstrekker (indien hij onder de garantie uit wil komen) aantonen dat het gebrek is ontstaan door uw toedoen. De bewijslast ligthier dus omgekeerd. Dit is nu ook opgenomen in de wet: "Een gebrek dat zich binnen zes maanden na aankoop van een product openbaart, wordt geacht aanwezig te zijn geweest op het moment van aankoop".

Bijgekochte garantie
Soms kunt u bij de aankoop van een product garantie bijkopen. Zo'n 'verzekering' klinkt heel aantrekkelijk, maar is voor een belangrijk deel overbodig. Want volgens de wet moet de verkoper u immers ook zonder garantie een goed product leveren. Hij is en blijft aansprakelijk, mocht er iets aan mankeren.

Zegt de verkoper dat u hem alleen kunt aanspreken als u een extra garantie bij hem koopt, laat hij u dus eigenlijk voor zijn eigen verplichtingen betalen. Toch biedt zo'n bijgekochte garantie wel iets extra's. Als uw wasmachine bijvoorbeeld na vierenhalf jaar onherstelbaar kapot gaat, heeft u met een bijgekochte garantie vaak recht op een nieuw exemplaar- zonder bijbetaling.

Grotendeels overbodig

Als u een product koopt, kunt u soms garantie bijkopen. Dit lijkt aantrekkelijk, maar het is voor een groot deel overbodig. De verkoper moet u namelijk altíjd een deugdelijk product leveren. Als hij dit niet doet, moet hij alsnog zorgen voor een deugdelijk exemplaar, bijvoorbeeld door reparatie of vervanging. Het is dus veelal niet nodig om extra garantie bij te kopen, omdat u als consument de rechten uit de extra garantie vaak wettelijk al hebt.

Voordelen van extra garantie
Soms biedt het bijkopen van garantie wel voordelen. 
U hebt, afhankelijk van de garantievoorwaarden, bijvoorbeeld recht op een nieuwe wasmachine als de oude na vier jaar onherstelbaar kapot gaat. Wanneer u extra garantie bijkoopt, hoeft u bij reparatie bijvoorbeeld geen vervangende onderdelen of voorrijkosten te betalen.
Extra garantie kunt u dus zien als een extra service waarmee verkopers iets willen toevoegen aan de bestaande rechten van u als de consument.

Bewijslast
Een ander voordeel is dat niet u, maar de verkoper moet aantonen waarom het product defect is. Dit 'bewijsvoordeel' kent de wet de eerste zes maanden na aankoop tegenwoordig ook.Als in de eerste zes maanden na aflevering van een product blijkt dat het niet aan de overeenkomst beantwoordt dan gaat de wet ervan uit dat het gebrek al aanwezig was op het moment van aankoop.
De verkoper moet eventueel maar aantonen dat het gebrek niet in het product zit, maar bijvoorbeeld door uw toedoen is ontstaan.

Foto door Soonios Pro via Pexels

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.