Welke verplichtingen heeft de verkoper en welke verplichtingen heeft de consument bij een consumentenkoop?

Bij een consumentenkoop hebben zowel de verkoper als u (de koper) bepaalde verplichtingen.

Verplichtingen verkoper:

* hij moet kwalitatief goede spullen leveren; wat hij bij een product aanprijst, moet het product ook bezitten;

* hij moet aangeven of het product geschikt is voor datgene waarvoor u het wilt gebruiken;

* hij is gebonden aan de verwachtingen die door de fabrikant over het product zijn gewekt.

Als een verkoper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kunt u als koper eisen dat:

* het ontbrekende alsnog wordt geleverd;

* het product wordt hersteld of vervangen;

* een gedeelte van de koopprijs wordt terugbetaald of de koopovereenkomst wordt ontbonden.

U moet samen met de verkoper in onderling overleg tot een oplossing zien te komen. Meestal wordt het product gerepareerd of geruild. Wordt de koop in onderling overleg ontbonden, dan hoeft u geen genoegen te nemen met een tegoedbon. 
Als de verkoper geen oplossing biedt moet u de verkoper op zijn plichten wijzen en meedelen wat u van hem eist. Een dergelijke aanmaning kan het beste per aangetekende brief worden verstuurd.
Het is niet verplicht een Nederlandse handleiding bij het product te voegen. Veel fabrikanten geven uit service overweging echter wel een Nederlandse handleiding.

Verplichtingen koper
Ook u als koper heeft verplichtingen. U moet de koopprijs betalen bij ontvangst van het product, tenzij anders is afgesproken. Wordt het product later dan afgesproken geleverd of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft u nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen.

Betalingswijze; automatische incasso of acceptgiro
In een aantal gevallen geeft de verkoper u de keuze de koopprijs te betalen per automatische incasso of via een acceptgiro. Wanneer u de koopprijs per acceptgiro betaalt, kan de verkoper voor deze betalingswijze kosten in rekening brengen. Of de verkoper dit mag doen, hangt af van de afspraken die u als koper met de verkoper hebt gemaakt toen de prijs voor het product bepaald werd. De verkoper kan ook in zijn algemene voorwaarden hebben opgenomen dat hij kosten in rekening mag brengen voor betaling per acceptgiro.

Als u de koopprijs niet of niet tijdig betaalt, kan de verkoper eisen dat:

  • u alsnog de koopprijs betaalt;
  • u de kosten vergoedt die de verkoper heeft moeten maken (incassokosten);
  • de wettelijke rente over de koopprijs wordt vergoed.

Waar kan ik terecht met een klacht over een product?
U kunt bij de Warenklachtenlijn van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) terecht met klachten of twijfels over de hygiëne, de betrouwbaarheid en de veligheid van gebruiksartikelen. Dit geldt ook voor de veiligheid van kermisattracties, cosmetica en levensmiddelen.

Klacht indienen
Met warenklachten moet u nooit wachten. Daarom kunt u de Warenklachtenlijn 24 uur per dag, zeven dagen per week gratis bellen. Via het digitale Klachtenformulier op de website van het VWA, kunt u ook uw klacht melden.

Onderzoek
De VWA onderzoekt elke klacht die u meldt. U krijgt altijd informatie over de resultaten van het onderzoek. Als uit onderzoek blijkt dat een product of levensmiddel direct gevaar oplevert voor u als consument, laat de VWA het uit de handel nemen.

Wat kan ik doen als het product dat ik heb aangeschaft defect is? 
Als u ontdekt dat het product dat u heeft aangeschaft defect is, moet u binnen twee maanden de verkoper van uw klacht op de hoogte brengen. Wacht u langer dan twee maanden, dan verspeelt u uw rechten. Als een product na aanschaf kapotgaat, kunt u in sommige gevallen de verkoper aanspreken op het defect. Het moet wel gaan om een defect dat op het moment van aflevering aanwezig was, ook al is het defect pas later zichtbaar. De wet zegt dat een gebrek dat zich binnen zes maanden voordoet, er al was toen u het product kocht.

Aansprakelijkheid verkoper
Ook is de verkoper aansprakelijk als hij gegarandeerd heeft dat het defect zal uitblijven. Zonder een dergelijke garantie gaat het om de vraag of u als koper mocht verwachten dat het defect zich in deze periode zou kunnen openbaren. Het is dus zeker niet zo dat de verkoper voor elk defect kan worden aangesproken. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de aard van het product. Van een goedkoop horloge mag bijvoorbeeld niet dezelfde levensduur worden verwacht als van een kostbaar horloge. Bovendien kan het defect veroorzaakt zijn door een verkeerd gebruik van het product door de koper.

Wanneer kan ik terecht bij een geschillencommissie? 
Heeft u als klant een klacht over een product dat u heeft gekocht of een dienst die aan u is geleverd en komt u hier niet uit met de leverancier, dan kunt u vaak terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie. Bijvoorbeeld als u een koelkast heeft gekocht die niet goed werkt, als de reparatie van uw auto duurder blijkt dan afgesproken of als uw vakantiebestemming niet overeenkomt met de omschrijving in de reisgids. Een geschillencommissie luistert naar beide partijen en beslist dan hoe het probleem opgelost dient te worden.

Oplossing zoeken met leverancier
Voordat u een probleem kunt voorleggen aan een geschillencommissie, moet u eerst zelf proberen met de leverancier tot een oplossing te komen. Dit doet u door de leverancier schriftelijk te laten weten dat u niet tevreden bent over het aangekochte product of de geleverde dienst en daarbij een oplossing voor te stellen. Reageert de leverancier niet binnen een redelijke termijn of vindt u samen geen bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot een geschillencommissie.

Werkwijze geschillencommissie
U kunt met uw probleem terecht bij een geschillencommissie als de betreffende branche een geschillencommissie heeft en uw leverancier daarbij aangesloten is. Welke bedrijfstakken een geschillencommissie hebben, vindt u op de website van De Geschillencommissie. Hier vindt u ook per bedrijfstak informatie over hoe u een geschil indient en hoe de procedure precies verloopt. Een procedure bij een geschillencommissie kunt u zelf afhandelen, u heeft geen rechtshulp nodig.

Beslissing geschillencommissie
Heeft u een zaak ingediend, dan hoort de geschillencommissie beide partijen op een zitting. Daarna doet de commissie uitspraak. Deze uitspraak is bindend en er is geen beroep mogelijk. Bent u het niet eens met de beslissing van de geschillencommissie, dan kunt u de zaak binnen twee maanden erna voorleggen aan de rechter. Deze behandelt de zaak echter niet inhoudelijk, maar kijkt alleen of alle procedures zorgvuldig zijn toegepast.

Afbeelding van athree23 via Pixabayathree23 via Pixabay

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.