Wat is koop op afstand?

Bij koop op afstand is er geen fysiek contact tussen de koper en de verkoper en het product. Het kan gaan om producten die u koopt via internet, e-mail, televisie, postorderbedrijf, telefoon, bestelbonnen of fax.

Wet Koop op Afstand
Sinds 1 februari 2001 bestaat de Wet Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, kort gezegd de Wet Koop op Afstand. Deze wet biedt een aantal verplichtingen voor leveranciers en daardoor een betere bescherming voor de consument.

Wet niet altijd van toepassing
Niet elke aankoop via de telefoon valt aan te merken als een koop op afstand. Als u bij de plaatselijke winkel telefonisch een nieuwe koelkast bestelt is dat waarschijnlijk geen koop op afstand. De wet Koop op Afstand is alleen van toepassing bij een winkelier die normaal gesproken verkoopt via de telefoon, internet of de televisie.

Ben ik als consument beschermd bij een koop via internet of telefoon? 
De Wet Koop op Afstand biedt u bescherming bij het kopen van goederen en diensten waarbij u geen persoonlijk contact heeft met de verkoper. De wet is bedoeld om consumenten te beschermen en stelt een aantal bindende regels vast bij koop via internet of telefoon. Zo moet de consument vooraf duidelijk geïnformeerd worden over de diensten of producten die hij aanschaft en heeft hij een opzegtermijn van zeven dagen. U vindt de bepalingen van deze wet in de artikelen 46a t/m 46j van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Wet niet altijd van toepassing
Niet elke aankoop via de telefoon valt aan te merken als een koop op afstand. Als u bij de plaatselijke winkel telefonisch een nieuwe koelkast bestelt is dat waarschijnlijk geen koop op afstand. De wet Koop op Afstand is alleen van toepassing bij een winkelier die normaal gesproken verkoopt via de telefoon, internet of de televisie.

Wat zijn de regels bij koop via internet of telefoon?

De belangrijkste regels bij koop via internet of telefoon zijn:

 • Voordat een overeenkomst via internet of telefoon wordt afgesloten, moet u als consument tijdig beschikken over voldoende, duidelijke en begrijpelijke informatie. Het commerciële oogmerk van de leverancier moet daaruit duidelijk blijken.
 • Als consument moet u bij de uitvoering van de overeenkomst tijdig, maar uiterlijk bij levering, een schriftelijke bevestiging krijgen.
 • Bij elke overeenkomst via internet of telefoon heeft u zeven werkdagen de tijd om de overeenkomst in te trekken zonder betaling van een boete of opgave van redenen. Dit wordt ook wel herroepingsrecht of zichttermijn genoemd. U moet ten hoogste de kosten voor het terugzenden van de goederen betalen. De termijn om de koop ongedaan te maken gaat in op de dag dat u de goederen ontvangt. In een aantal gevallen kunt u het herroepingsrecht niet uitoefenen.
 • De leverancier moet de bestelling binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij u met de leverancier daarover een andere afspraak heeft gemaakt. Kan de leverancier de overeenkomst niet uitvoeren omdat de bestelde goederen niet leverbaar zijn, dan moet hij u op tijd op de hoogte stellen en betalingen binnen dertig dagen terugbetalen.
 • Bij fraude van uw creditcard bent u niet verplicht tot betaling, tenzij u onzorgvuldigheid bent geweest bij het gebruik van uw betaalkaart.
 • Het leveren van goederen of diensten waarvoor u moet betalen is verboden wanneer u hiervoor geen bestelling heeft gedaan. U hoeft in het geval van een niet-gevraagde levering geen enkele tegenprestatie te leveren. Ook het feit dat u niet reageert, betekent niet dat u met de levering instemt.
 • Een leverancier die gebruik wil maken van de fax of van oproepautomaten (een telefoonsysteem zonder menselijke tussenkomst), heeft daarvoor uw voorafgaande toestemming nodig.

Uitzonderingen
De regels gelden niet voor:

 • financiële diensten: daar zijn aparte regels voor opgenomen in de Wet financiële dienstverlening (Wfd);
 • bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken);
 • verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internetveilingen);
 • overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.

Sommige bepalingen van de wet gelden niet voor goederen voor dagelijks huishoudelijk gebruik, die regelmatig en op vaste tijden bezorgd worden. Een leverancier hoeft niet bij elke bestelling te voldoen aan alle bepalingen over het geven van informatie vooraf en een schriftelijke bevestiging daarvan. Ook de rechten die u heeft als consument om een overeenkomst op afstand ongedaan te maken en de termijn waarop de overeenkomst moet worden uitgevoerd gelden niet.

Meer informatie
Voor meer informatie over koop via internet of telefoon kunt u terecht bij ConsuWijzer.
ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten

Welke informatie moet de leverancier mij verstrekken bij koop via internet of telefoon?

De leverancier moet, voordat een overeenkomst via internet of telefoon wordt afgesloten, u tijdig, voldoende en duidelijk informeren. Het commerciële oogmerk van de leverancier moet daaruit duidelijk blijken. Het gaat onder meer om informatie over:

 • de identiteit van de leverancier;
 • de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst;
 • de prijs;
 • de wijze van betaling en levering;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • uw recht de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productverlening.

Verkopen via telefoon
Bij telefonische communicatie moet de leverancier zijn identiteit en het commerciële oogmerk van zijn oproep aan het begin van het gesprek duidelijk maken.

Kan ik een koop via internet of telefoon ongedaan maken? 
Bij een koop via internet of telefoon heeft u als consument zeven werkdagen de tijd om de koop in te trekken zonder betaling van een boete of opgave van redenen. Dit wordt ook wel herroepingsrecht of zichttermijn genoemd. U moet ten hoogste de kosten voor het terugzenden van de goederen betalen. De termijn om de koop ongedaan te maken gaat in op de dag dat u de goederen ontvangt. De leverancier moet dan wel aan de verplichting van de schriftelijke bevestiging van de informatie hebben voldaan.

Uitzonderingen
De zichttermijn geldt echter niet voor alle producten die u via internet of telefoon koopt. De uitzonderingen zijn:

 • etenswaren;
 • producten die tijdsgebonden zijn, zoals tijdschriften of gereserveerde kaartjes voor een concert;
 • persoonlijke producten, zoals een in opdracht vervaardigd maatkostuum;
 • reizen;
 • financiële diensten;
 • cd’s, dvd's, blu-ray's en videobanden, waarvan de verzegeling is verbroken.

Meer informatie
Voor meer informatie over koop via internet of telefoon kunt u terecht bij ConsuWijzer. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten

Kan een leverancier mij binden aan een overeenkomst die ik telefonisch ben aangegaan? 
Als u via de telefoon een overeenkomst aangaat, kunt u daaraan gehouden worden. Een mondelinge overeenkomst is namelijk even rechtsgeldig als een schriftelijke. Als u telefonisch niet gebonden wilt zijn aan een overeenkomst, moet u dat direct duidelijk maken.

Ongedaan maken telefonische  of internetkoop 
Wanneer u een product koopt via telefoon of internet, dan heeft u recht op een zichttermijn. De zichttermijn of bedenktijd is een periode van 14 werkdagen waarbinnen u het product zonder opgaaf van reden of enige verplichtingen terug kunt sturen. Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd. De 14 werkdagen gaan in op de werkdag na de ontvangst van het product. Geldt ook voor dienst of product vanaf € 50,00 die u bij een verkoopdemonstratie, verkooppartij of huis aan huis koopt.

Uitzonderingen
De zichttermijn geldt echter niet voor alle producten die u via telefoon of internet koopt.
De uitzonderingen zijn:

 • etenswaren;
 • producten die tijdsgebonden zijn, zoals tijdschriften of gereserveerde kaartjes voor een concert;
 • persoonlijke producten, zoals een in opdracht vervaardigd maatkostuum;
 • reizen;
 • financiële diensten;
 • cd’s, dvd's en videobanden, waarvan de verzegeling is verbroken.

Bevestiging ontvangen van contract maar geen toestemming verleend
Als u een bevestiging ontvangt van een leverancier terwijl u geen toestemming heeft gegeven om een contract aan te gaan, kunt u het beste direct de bevestiging van de overeenkomst aangetekend retourneren en aangeven dat u geen prijs stelt op de overeenkomst.

Bedrag afgeschreven van uw rekening zonder toestemming
Als een bedrag van uw rekening wordt geschreven zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven, heeft u één maand de tijd om uw bank de opdracht te geven het bedrag terug te storten op uw rekening.

Schade of klacht
Als u vindt dat u schade heeft geleden door het handelen van een leverancier, kunt u een civielrechtelijke actie tegen deze leverancier aanspannen. U kunt een klacht uiteraard ook voorleggen aan de klantenservice van de leverancier zelf of aan de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Meer informatie
Voor meer informatie over koop via telefoon of internet kunt u terecht bij ConsuWijzer. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten

Zijn er gedragscodes voor kopen via internet of telefoon? 
Diverse brancheorganisaties, waaronder de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, hebben gedragscodes voor de aangesloten bedrijven. Zo zijn er bijvoorbeeld gedragscodes voor de telemarketing en postorderbranche. Gedragscodes vergroten de zekerheid voor u en stimuleren daarmee het vertrouwen in het kopen van goederen en diensten via internet of telefoon. Bedrijven die aangesloten zijn bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie bieden u een geschillenregeling waarop het Thuiswinkel Waarborg van toepassing is. Het Nationaal platform voor elektronisch zakendoen heeft een Model Gedragscodes opgesteld die door de branches kan worden ingevuld.

Foto door Andrea Piacquadio via Pexels

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.